Sostenipra:

topic

Producció agrícola urbana en coberta amb hivernacle: fresca, sana y sostenible
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT